„Zosia urodziła się 14 marca 2017 roku w Łodzi. Chorobę córki zdiagnozowano w 36 tygodniu ciąży. W rozpoznaniu zamieszczonym w karcie informacyjnej z Centrum Zdrowia Matki Polki odnaleźć można informację o rozszczepie kręgosłupa piersiowego ze współistniejącym wodogłowiem oraz przepukliną oponowo-rdzeniową, wrodzonej wadzie rozwojowej przegród serca, zespole Chiariego, porażeniu wiotkim kończyn dolnych, a także pęcherzu neurogennym. Dla nas – rodziców, to tylko rozpoznanie, bo Zosia to przede wszystkim nasza radosna i niezwykle dzielna mała istota. To nasza wyjątkowa córka. Zosia przeszła dwie operacje. Pierwsza z nich to operacja plastyczna przepukliny oponowo-rdzeniowej oraz implantacja zbiornika Rickhama. Drugi zabieg związany był z wymianą zbiornika Rickhama na zastawkę komorowo-otrzewnową. Zosia jest pod opieką wielu specjalistów, w tym neurochirurga, urologa, neurologa, kardiologa, ortopedy i rehabilitantów. Do tego wizyty w Poradni Audiologicznej i Poradni Neonatologicznej. W związku z pęcherzem neurogennym, Zosia wymaga cewnikowania. Eksperymentalna terapia komórkami macierzystymi w Lublinie daje nadzieję na lepsze funkcjonowanie Zosi. Stanęliśmy przed wyzwaniem zebrania środków na sfinansowanie leczenia. Życie młodych rodziców zmienia się, gdy na świecie pojawia się dziecko. Nasze życie się nie zmieniło, naszym życiem jest Zosia. Jednak nie chcemy być jej całym światem, pragniemy, aby otworzyć jej drzwi do całego świata. Niestety nie jest to możliwie bez wsparcia innych osób, gdyż koszty leczenia, wizyt u specjalistów, rehabilitacji, a w dalszej perspektywie zaopatrzenia ortopedycznego są ogromne. Prosimy o pomoc wszystkich, którzy chcieliby nas wesprzeć w walce o samodzielność Zosi.” Rodzice Zosieńki

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Fundacji Pomocy Dzieciom Podaj Rękę Małemu Przyjacielowi z dopiskiem: Zosia 

Numer rachunku: 69 1140 2017 0000 4702 1296 3116  (PLN) mBank

Wpłaty zagraniczne:
Kod SWIFT : BREX PL PW MUL
PL 11 1140 2017 0000 4912 0158 2824
(wpłaty i darowizny w EUR )
PL 09 1140 2017 0000 4012 0158 2816
( wpłaty i darowizny w USD )

 
WPŁAĆ