Paulina, Beata, Karolina
Paulina, Beata, Karolina

Jestem osobą samotnie wychowującą trzy córki, każda z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Najstarsza Paulina ma obecnie 14 lat. Od 9 roku życia posiada orzeczenie o niepełnosprawności z powodu zaburzeń automatyzacji słuchowych, wzrokowych i ruchowych . Z badania MR Mózgu wynika , iż najprawdopodobniej miał miejsce incydent niedokrwienia , niedotlenienia mózgu w okresie okołoporodowym, który doprowadził do powyższych zaburzeń . Paulinka jest radosną nastolatką i wysportowaną , ale coraz częściej radość ta jest wypierana przez chorobę . Częste bóle głowy o różnym stopniu nasilenia – powodują problemy w koncentracji oraz zapamiętywaniu , przez co większą część wolnego czasu musi poświęcić na przyswajanie wiadomości szkolnych i innych . Z informacji uzyskanej od lekarza neurologa wynika , iż częste bóle głowy mogą prowadzić nawet do utraty przytomności . Paula na co dzień wymaga stałego współudziału opiekuna w procesie jej leczenia, rehabilitacji oraz edukacji a także innych specjalistycznych zajęć.

Beatka ma obecnie 13 lat. Od 6 roku życia posiada orzeczenie o niepełnosprawności,z tytułu zaburzeń neurologicznych oraz całościowych zaburzeń rozwojowych. Zaburzenia te prawdopodobnie spowodowane są powikłaniami po ciasno okręconej pępowinie wokół szyi w okresie przedurodzeniowym. Beatka obserwowana jest również pod względem okresowych napadów drżeń kończyn górnych i całego ciała jak i pod względem padaczki oraz Zespołu Aspergera. Z wyników badań EEG wynika, iż są postępujące zmiany w okolicach skroniowo-potylicznych obustronnie i innych. Beatka nie należy do dzieci, które z łatwościa i swobodą nawiązują kontakty społeczne. Przez zaburzenia oraz choroby, którymi jest dotknięta, w kontaktach z innymi osobami jest niepewna siebie, swoich działań i szybko się peszy lub w ogóle nie rozmawia. Beata diagnozowana była w poradni pedagogicznej z powodu trudności w nauce oraz problemów w nawiązywaniu integracji społecznych. Od początku nauki ma problemy w opanowaniu treści edukacyjnych. Zalecenia to dostosowanie wymagań edukacyjnych do jej możliwosci i potrzeb psychofizycznych. Beatka jest także pod opieką okulisty. Zalecenia dla Beatki to rehabilitacja u fizjoterapeuty, sensomotoryka, ćwiczenia integracji bilateralnej, terapia taktylna z integracja odruchów, terapia ręki, biofeedback, psycholog , pedagog itp.

Karolina jest najmłodszą z córek, ma 9 lat.Od wczesnego dzieciństwa posiada orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu zaburzeń neurologicznych. Córka od najmłodszych lat zmaga się z wiotkością mięśni. Jest dzieckiem słabo rozwiniętym w aspekcie więzadłowo-mięśniowym, ma zaburzenia równowagi, opóźniony rozwój psychomotoryczny, duże odchylenia w badaniu neurologicznym, obniżone napięcie obwodowe. W chwili obecnej pozostaje pod opieką nefrologiczną oraz ginekologiczną z powodu moczenia nocnego i nie trzymania moczu . Jest pod opieka poradni ortopedycznej z powodu wiotkości łącznotkankowej oraz lordozy i skoliozy. Córka skierowana jest do poradni genetycznej z podejrzeniem EDS , skierowana jest także do poradni mięśni. Pozostaje pod opieka psychologa , dentysty.itp.Z badan EEG wynika , iż są zmiany w okolicach centralno-skroniowo-ciemieniowych obustronnie. Karolina miała wskazania do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z poradni psychologiczno -pedagogicznej. Wymaga różnej rehabilitacji ruchowej,terapii logopedycznej, terapii ręki -wyrównującej poziom napięcia mięśniowego w obręczy barkowej,terapii Si, różnych form usprawnienia ruchowego, usprawniania percepcji wzrokowo-słuchowej. Ma także obniżone napięcie obwodowe, opóźniony rozwój psychomotoryczny.

Z powodu chorób córek sama nie mogę podjąć pracy, utrzymujemy się z alimentów oraz zasiłków pielęgnacyjnych. Nie mam znikąd pomocy. Nie jestem w stanie sama zapewnić godnego życia dzieciom. Dlatego proszę ludzi dobrej woli o pomoc.W różnych postaciach. Brakuje nam dosłownie wszystkiego. Z góry dziękuje wszystkim.” Mama dziewczynek – Anna Siłka

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Fundacji Pomocy Dzieciom Podaj Rękę Małemu Przyjacielowi z dopiskiem:

Paulina, Beata lub Karolina Numer rachunku: 69 1140 2017 0000 4702 1296 3116 (PLN) mBank

Wpłaty zagraniczne:
Kod SWIFT : BREX PL PW MUL
PL 11 1140 2017 0000 4912 0158 2824
(wpłaty i darowizny w EUR )
PL 09 1140 2017 0000 4012 0158 2816
( wpłaty i darowizny w USD )

WPŁAĆ