Patryk urodził się z ciężką nieuleczalną chorobą genetyczną jaką jest mukowiscydoza. Aby mógł normalnie się rozwijać i funkcjonować wymaga przewlekłego leczenia i rehabilitacji przez całe swoje życie.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Fundacji Pomocy Dzieciom Podaj Rękę Małemu Przyjacielowi z dopiskiem: Patryk
Numer rachunku: 69 1140 2017 0000 4702 1296 3116  (PLN) mBank

Wpłaty zagraniczne:
Kod SWIFT : BREX PL PW MUL
PL 11 1140 2017 0000 4912 0158 2824
(wpłaty i darowizny w EUR )
PL 09 1140 2017 0000 4012 0158 2816
( wpłaty i darowizny w USD )