Aukcje rzeczy wszelakich

Prowadzimy aukcję na portalu Allegro, na których sprzedajemy wszystko co wpadnie w nasze ręce oczywiście od Was wspaniałych Pomagaczy Fundacji Podaj Rękę Małemu Przyjacielowi. Do tej pory na naszych aukcjach pojawiły się już dzieła sztuki jak i opony samochodowe. Pamiętajcie nie ma barier, nie ma ograniczeń. Czegoś nie potrzebujesz? Nie szkodzi dla innego może być to skarb. Na aukcjach Fundacji Podaj Rękę Małemu Przyjacielowi będzie można znaleźć i kupić wiele skarbów.

Programy warsztatów dla szkół

Młodzi dziennikarze
Szkołą proponujemy warsztaty dziennikarskie trwające 4 tygodnie. Finałem jest wydanie własnej gazety lub przygotowanie audycji radiowej. Dzieci uczą się pracy w redakcji od podstaw. Poznają gatunki dziennikarskie i sposoby pozyskiwania materiałów do artykułów lub audycji. Uczą się pracy w dziale reklamy. Poznają samych siebie i drzemiące w nich pokłady twórczych inspiracji. Odkrywają nowe talenty i dowiadują się jak myśli i wiedzę formułować w słowa zrozumiałe i interesujące dla wszystkich.

Mówcy
Warsztaty dotyczące wystąpień publicznych. Przez cztery tygodnie dzieci praktycznie poznają podstawy sztuki wypowiedzi publicznej. Przełamują niepotrzebny lęk przed występem na scenie. Dowiadują się jak sprawić by publiczność ich słuchała. Dowiedzą się jak jasno formułować myśli, co na początku pomaga w szkole a potem w życiu zawodowym.

Zajęcia odbywają się w formie luźnych spotkań organizowanych na terenie szkoły lub ośrodka kultury. Program obejmuje 4 spotkania po 2 godziny raz w tygodniu. W zajęciach uczestniczy 15 uczniów. Jeśli szkoła zbierze 10 uczestników gotowych zapłacić za cały cykl 100 zł za cztery spotkania, może również wskazać 5 uczniów którzy będą uczestniczyli w zajęciach nieodpłatnie. Kryterium doboru tych 5 osób pozostaje w gestii szkoły jednak zależy nam by byli to uczniowie, których sytuacja materialna nie pozwala na sfinansowanie takich zajęć a jednocześnie, w ocenie nauczycieli, uczestnictwo w takich warsztatach może korzystnie wpłynąć na ich rozwój. Pozyskane z warsztatów środki przeznaczane są na wsparcie wszystkich działań fundacji, chyba, że w umowie ze szkołą zostanie wskazany konkretny podopieczny.

Ziarnko do ziarnka

Realizujemy też klasyczne zbiórki do puszek, często jest to jedyny sposób na pozyskanie środków dla konkretnego podopiecznego. O takich zbiórkach informujemy wcześniej na naszej stronie oraz na naszym profilu na facebooku. Chcąc przekazać środki finansowe na konkretnego podopiecznego, można je też wpłacać na konto fundacji z dopiskiem podanym na naszej stronie zakładce „nasi podopieczni” przy każdym z nich.