Bartek

Czasem życie przynosi nam coś wspaniałego by potem próbować coś odebrać. Sprawdza czy damy sobie wyrwać z rąk prawdziwy skarb. Kiedy nasze dłonie słabną i już nie mają siły walczyć wtedy nieśmiało prosimy o pomoc innych z nadzieją że oni zrozumieją nasze cierpienie i podadzą nam pomocną dłoń. Że praktycznie nas nie znając zostaną naszymi przyjaciółmi. Tak było z rodzicami Bartka, który zaraz po urodzeniu stał się radością i skarbem największym jaki mogli sobie wyobrazić. Teraz coraz trudniej jest się cieszyć, bo życie postawiło na drodze ich radości przeszkodę w postaci poważnej choroby. Oni proszą o pomoc a my możemy wspólnie podać rękę Naszemu nowemu Małemu Przyjacielowi.

 

— list od mamy Bartka —-

„Prośba o nadzieje”

Bartek obecnie ma 7 lat, dostał diagnozę w w wieku 3 lat. Do około 2 lat rozwijała się prawidłowo- był żywym i uśmiechniętym dzieckiem. Później zaczął się zmieniać- to był długi i powolny proces… Najpierw przestał nabywać umiejętności , tak jakby stanął w miejscu, później tracił już nabyte. Po znacznym pogorszeniu- brak kontaktu, pieluchowanie , brak mowy , nadwrażliwość wzrokowa i słuchowa. Trafiliśmy do Specjalistycznej Poradni w Warszawie. Tam przeprowadzono profesjonalną diagnozę – u Bartka stwierdzono Autyzm Dziecięcy… Poczuliśmy totalną bezradność i strach. Zaczęliśmy wtedy olbrzymią walkę o jego zdrowie. Bartek w tej chwili uczęszcza na zajęcia logopedyczne, terapię SI , wczesne wspomaganie rozwoju, rehabilitację ruchową. Pomaga nam w tym przedszkole , do którego uczęszcza. Próbujemy również dogoterapii i hipoterapii ale to tylko w miarę naszych możliwości finansowych. To wszystko sprawia , że Bartek zaczyna mieć większy kontakt wzrokowy i społeczny, lecz aby normalnie się rozwijał wymaga kompleksowych terapii neurologicznych i sensorycznych , turnusów rehabilitacyjnych, komory hiperrbarczycznej. Wiele przed Nami pracy ale też ogromnych nakładów finansowych, na które Nas po prostu nie stać. Normalnego dzieciństwa już nikt mu nie zwróci ale wspólnymi siłami możemy sprawić, że jego dorosłe życie takie będzie. Prosimy o pomoc finansową.” Karolina Powała

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy

Fundacji Pomocy Dzieciom Podaj Rękę Małemu Przyjacielowi z dopiskiem:

Bartek

Numer rachunku: 69 1140 2017 0000 4702 1296 3116 (PLN) mBank

Wpłaty zagraniczne:
Kod SWIFT : BREX PL PW MUL
PL 11 1140 2017 0000 4912 0158 2824
(wpłaty i darowizny w EUR )
PL 09 1140 2017 0000 4012 0158 2816
( wpłaty i darowizny w USD )